Servis

Satış Sonrası Destek


TENDE mühendisleri ürünlerin tasarımını etkinlik, güvenlik, ergonomi ve uzun ömür kriterlerine göre gerçekleştirir. CE işaretli tıbbi cihazlarımız, Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 13485 stan­dar­dı­na gö­re bel­ge­len­dir­ilmiştir. Modüler yapıdaki TENDE cihazlarına arıza ve/veya arıza şüphesi durumlarda yetkili Tende personeli dışında müdahale edilmemelidir.

TENDE ürünleri ileri teknoloji ürünlerdir, malzemelerin belirlenmesi uzun ve zorlu test aşamalarından sonra yapılır. Bu nedenle TENDE Ürünlerinde orijinal yedek parçaların kullanılması çok önemlidir. Orijinal TENDE ürünleri dışında parça kullanımı garantinin düşmesine yol açabileceği gibi, cihazların doğru olarak çalışmasını da etkileyebilir.

Servis Bildirim/Öneri Formu


Servis (TR)
TOP